გაზეთი კვირის პალიტრა – სხივური თერაპია

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში წარმატებით ფუნქციონირებს სხივური მედიცინის დეპარტამენტი.

ცენტრში სხივური თერაპიისა და ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტის შექმნა მართლაც უნიკალური პროექტია, რადგან მოიცავს ბირთვულ დიაგნოსტირებასაც როგორიც არის პოზიტრონ–ემისიური ტომოგრაფია.

კლინიკაში სიმსივნესთან ბრძოლისას შემუშავებულია მულტიდისციპლინური მიდგომა. 

გაზეთი კვირის პალიტრა – სხივური თერაპია