ამბულატორიული და რადიოლოგიური სერვისები ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში. ნაწილი I

გადაცემის სტუმრები იყვნენ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ამბულატორიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნინო ნებიერიძე და რადიოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი თამაზ ჯაოშვილი.

ნაწილი I