კიდევ ერთი გადარჩენილი სიცოცხლე

პაციენტი–50 წლის მამაკაცი

კლინიკაში შემოყვანილ იქნა კატასტროფის ბრიგადის მიერ

შემოსვლისას იმყოფებოდა მართვით სუნთქვაზე