გადაუდებელი დახმარება

გადაუდებელი დახმარება

კლინიკაში ფუნქციონირებს თანამედროვე ტიპის გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტი. ბოლო პერიოდში ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები და დეპარტამენტის ხელახალი ტექნიკური აღჭურვა. ამჟამად გაშლილია 2 დარბაზი, ე.წ. ობსერვაციისა და შოკის დარბაზები, თითოეულში 7 საწოლის ოდენობით, აგრეთვე 1 ბოქსირებული პალატა. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებით კიდევ 3 პაციენტის განთავსება. საბოლოო ჯამში გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტში ერთდროულად 18 პაციენტის მომსახურებაა შესაძლებელი. ემერჯენსს აქვს ნებისმიერი პათოლოგიის მართვის სრული რესურსი – პერსონალი პაციენტებს სთავაზობს ოპერატიულ და მაღალკვალიფიციურ დახმარებას.