ქირურგიის ეროვნული ცენტრიდან ჰემოფილიით დაავადებული პაციენეტები სარეაბილიტაციო კურსს გაივლიან.

ქირურგიის ეროვნული ცენტრიდან ჰემოფილიით დაავადებული პაციენეტები სარეაბილიტაციო კურსს გაივლიან.

ქირურგიის ეროვნული ცენტრიდან ჰემოფილიით დაავადებული პაციენეტები სარეაბილიტაციო კურსს

გაივლიან. ისინი ჰემოფოლიისა და დონორობის ასოციაციის დამხრებით კურორტ წყალტუბოში ერთი კვირის განმავლობაში იქნებიან.

.