ვინ მოიგონა რენტგენი?

ვინ მოიგონა რენტგენი?

გამომგონებელმა ცდა საკუთარ ცოლზე ჩაატარა

1895 წელს საკუთარ ლაბორატორიაში მუშაობის დროს, ფიზიკოსმა ვილჰელმ რენტგენმა აღმოაჩინა სხივი, რომელსაც ფოსფორისფერ ფურცელში გავლა შეეძლო, მაგრამ მყარ სხეულს, როგორიც ძვლებია, ჩრდილს უტოვებდა!

შვიდ კვირიანი მუშაობის შემდეგ, მან ხელზე პირველი რენტგენი საკუთარ ცოლს ანნა ბერტას გადაუღო, რომელსაც თითზე ბეჭედი ეკეთა. გამოგონებიდან მალევე, 1901 წელს ვილჰელმ რენტგენმა ფიზიკის დარგში ნობელის პრემია მიიღო! ამ აღმოჩენამ სათავე დაუდო ისეთ კვლევებს, როგორიცაა რენტგენოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, სცინტიგრაფია,  პოზიტრონულ–ემისიური ტომოგრაფია და მრავალი სხვა.