კლინიკა ახალი სიცოცხლე – ტექნოლოგიები პროფესიონალთა ხელში

ექიმები პროფესიულ პრაქტიკაში უამრავ საინტერესო შემთხვევას აწყდებიან და თანამედროვე ტექნოლოგიები მათ დიაგნოსტირების უსაზღვრო შესაძლებლობას აძლევს.

ნიუსში გაეცნობით ინფორმაციას ერთ–ერთი საინტერესო კლინიკური შემთხვევის შესახებ. 

კლინიკა ახალი სიცოცხლე – ტექნოლოგიები პროფესიონალთა ხელში