ქირურგიის ეროვნული ცენტრის უფასო გასინჯვის აქცია ქალაქ ოზურგეთში