ევროპის რადიაციულ ონოკლოგთა კონგრესი ESTRO 2024

ევროპის რადიაციულ ონოკლოგთა კონგრესი ESTRO 2024

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი დაესწრო ევროპის რადიაციულ ონოკლოგთა კონგრესს

ტრადიციულად ქირურგიის ეროვნული ცენტრი დაესწრო ევროპის რადიაციულ ონოკლოგთა კონგრესს ESTRO 2024-ს დგაეცნო უახლეს მიღწევებს.

 

წამყვან ონკოლოგიურ კონგრესზე ქირურგიის ეროვნული ცენტრის რადიაციულმა დეპარტამენტმა წარადგინა ნაშრომი კაპოშის სარკომის შესახებ e-Poster-ის ფორმატში.

 

სტატიაში დამუშავებულია კლინიკური პრაქტიკისთვის აქტუალური საკითხები, რამაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია ონკოლოგიურ საზოგადოებაში.

ესტრო-2024

გისურვებთჯანმრთელობას!