ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ნებისმიერი სირთულის ოპერაცია ტარდება

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ნებისმიერი სირთულის ოპერაცია ტარდება

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ტარდება ნებისმიერი სირთულის ყბა–სახის ოპერაცია ტრადიციული, ღია წესით და ასევე ენდოსკოპიური მეთოდით, როგორც გეგმიურ, ისე ურგენტულ რეჟიმში.

იხილეთ ვრცლად