ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ნებისმიერი სირთულის ოპერაცია ტარდება

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ტარდება ნებისმიერი სირთულის ყბა–სახის ოპერაცია ტრადიციული, ღია წესით და ასევე ენდოსკოპიური მეთოდით, როგორც გეგმიურ, ისე ურგენტულ რეჟიმში.

იხილეთ ვრცლად