საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბირთვულ მედიცინაზე