რადიოთერაპიის დეპარტამენტის კიდევ ერთი წარმატებული სამედიცინო შემთხვევა

რადიოთერაპიის დეპარტამენტის კიდევ ერთი წარმატებული სამედიცინო შემთხვევა

ქირურგიის ეროვნული ცენტრი

ინტერვიუში გაეცნობით:

ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში რადიოთერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ბესიკ სოკურაშვილმა, თავის გუნდთან ერთად, კიდევ ერთი ურთულესი პროცედურა ჩაატარა, რომლის შესახებაც დაწვრილებით მოგახსენებთ.

რა არის მედულობლასტომა

მედულობლასტომა თავის ტვინის ქსოვილის ავთვისებიანი სიმსივნეა, რომელიც თავის ტვინში იწყება და ზურგის ტვინში ვრცელდება. ძირითადად, იგი ბავშვებში გვხვდება, თუმცა პაციენტთა გარკვეულ ნაწილს მოზარდები და ზრდასრულებიც წარმოადგენენ.

სწორედ კლასიკური მედულობლასტომის დიაგნოზით - ნათხემის ავთვისებიანი სიმსივნით მომართა 24 წლის პაციენტმა ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს. მას აპრილის თვეში ქირურგიული ჩარევით ჩატარებული ჰქონდა ოპერაცია, რომლის შედეგადაც ნათხემიდან ამოკვეთეს მოცულობითი სიმსივნური წარმონაქმნი. მასალის მორფოლოგიით გამოვლინდა მედულობლასტომა G4, კლასიკური ვარიანტი.

მორფოლოგიის პასუხის გათვალისწინებით, პაციენტს ჩაუტარდა თავის ტვინისა და ხერხემლის მრტ კვლევა, ასევე, თავისა და ზურგის ტვინის ციტოლოგიური შესწავლა, რითაც მედულობლასტომისთვის დამახასიათებელი გავრცელება თავ-ზურგ-ტვინის სითხესა და ხერხემალში არ გამოვლინდა.

დაიგეგმა თავისა და ხერხემლის ერთობლივი კრანიო-სპინალური ირადიაცია, ხოლო დამატებით, უკანა ფოსოსა და სიმსივნის სარეცელის დასხივება.

სხივური თერაპიის მეთოდები

სხივურ თერაპიაში მკურნალობის (დასხივების) რამდენიმე მეთოდს განასხვავებენ: 3D, IMRT და VMAT. აღნიშნული დაგეგმარების ტექნიკები ერთმანეთისგან მომზადების და დასხივების სირთულით განსხვავდება. შესაბამისად, განსხვავებულია დასხივებული ჯანმრთელი ორგანოების მიერ მიღებული დოზები და გვერდითი ეფექტებიც. მაგალითად, 3D ტექნიკით მკურნალობის უდიდესი მინუსი ისაა, რომ ყველაზე მეტად ჯანმრთელი ორგანოები  სხივდება.

ზემოთხსენებული მეთოდებიდან ყველაზე რთულ პროცედურად კი, VMAT (ვიმიატ) მეთოდია მიჩნეული. ის ყველაზე მეტად იცავს სიმსივნური წარმონაქმნის მიმდებარედ ჯანმრთელ სტრუქტურებს, თუმცა „ვიმიატ“ მეთოდის მომზადება, დაკონტურება, შემდეგ აპარატზე გადატანა და გასწორება იმდენად რთულია, რომ ძალიან ბევრი დაწესებულება, პროფესიონალი ექიმი თუ სამედიცინო ფიზიკოსი ამ ტექნიკით მკურნალობის ჩატარებას ერიდება!

მკურნალობის პროცესი და რისკები

რადიაციული ონკოლოგის მიერ განისაზღვრა სამიზნე მოცულობები: თავის ტვინი, ზურგის ტვინი (რაშის კუდის ჩათვლით), უკანა ფოსო, სიმსივნის სარეცელი. სამედიცინო ფიზიკოსების მიერ მომზადდა გეგმა „ვიმიატ“ ტექნიკით და გამოსახულებაზე დაფუძნებული ყოველდღიური კონტროლით, პაციენტის ზუსტი პოზიციონირებისა და მკურნალობის პროცესი დაიწყო. პაციენტის მდგომარეობისა და პროცედურის სირთულეების შესახებ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის რადიოთერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბესიკ სოკურაშვილი გვესაუბრება:

„გრეი ადამიანის ორგანიზმის მიერ შთანთქმული რადიაციის საზომი ერთეულია. ზოგადად, ზურგის ტვინი მხოლოდ 40 გრეი დასხივებას უძლებს. VMAT ტექნიკით მუშაობისას, პაციენტს მინიმუმ 36 გრეით ვასხივებთ და ამიტომაც არის დიდი რისკი. თითოეული ეტაპი მილიმეტრული სიზუსტით მუშაობას მოითხოვს! ერთი შეცდომის უფლებაც კი არ გვაქვს, რადგან საქმე პაციენტის სიცოცხლეს ეხება. არადა, ამ მაჩვენებლის გადაფარვის შემთხვევაში, რადიაციული დოზა გაორმაგდება და შესაძლოა, პაციენტმა მთელი დარჩენილი სიცოცხლე ეტლში გაატაროს, უარეს შემთხვევაში კი, მყისიერი ლეტალური შედეგი დადგეს! ჩვენმა გუნდმა, კიდევ ერთხელ, უბადლოდ შეასრულა დაკისრებული მისია და თითოეულმა ექიმმა პროცედურის ყველა ეტაპი მილიმეტრული სიზუსტით შეასრულა. რაც შეეხება დასხივების პროცესს, სამ ფაზად ჩავატარეთ:

  1. I ფაზა - დავასხივეთ უშუალოდ წარმონაქმნი, ყველაზე მაღალი დოზით;
  2. II ფაზა - დავასხივეთ ორგანო, რომელიც, წარმონაქმნის შემდეგ. ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ იყო;
  3. III ფაზა - მინიმალური დოზით, ერთდროულად დავასხივეთ თავისა და ზურგის ტვინი.

პაციენტის მდგომარეობა

„ჩვენი გუნდის წყალობით, დასხივების კომპლექსურმა კურსმა გართულებების გარეშე ჩაიარა! პროცედურის დასრულების შემდეგ, კვლავ გაგრძელდა პაციენტის ზოგადი მდგომარეობისა და სისხლის მაჩვენებლების მონიტორინგი, რაიმე მნიშვნელოვანი ჩარევა საჭირო არ გამხდარა. ამჟამად იგი იმყოფება დაკვირვების ქვეშ, რომლის მიზანია სიმსივნური პროცესის შესაძლო რეციდივის მონიტორინგი და დროული აღმოჩენა, თუმცა მკურნალობის სწორი  სტრატეგიის და უზუსტესი შესრულების საფუძველზე, ნეგატიური შედეგი მოსალოდნელი არაა. რაც შეეხება საკონტროლო კვლევებს, ჩაუტარდება ონკოლოგისა და ნეიროქირურგის მეთვალყურეობით.“-განაცხადა ბესიკ სოკურაშვილმა.


რა აინტერესებთ პაციენტებს

იხილეთ ვრცლად